o. Wit Michał Bołd – gwardian, kustosz sanktuarium

o. Faustyn Zatoka – wikariusz domu

o. Jerzy Kwiatkowski

o. Justyn Krystian Przybyła

br. Norbert Kleinert

o. Karol Janusz Głowacki

Do rodziny zakonnej należą:

o. Witold Pelczar – posługa dla braci Bonifratrów (Warszawa)

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5
48-200 Prudnik
POLSKA

 

kontakt:

tel. 77 406 7250
prudnik@franciszkanie.com
Konto Bankowe: 97 8905 0000 2000 0000 2189 0001