o. Dawid Ryszard Zmuda – gwardian, kustosz sanktuarium

o. Justyn Krystian Przybyła – wikariusz domu, duszpasterz

 

o. Antoni Dudek – duszpasterz

 

o. Cyryl Krzysztof Sydonin – duszpasterz

br. Salezy Jarosław Siemiński – zakrystian, furtian

Do wspólnoty należy:

o. Ksawery Grzegorz Mokrzycki – Ałmaty, Kazachstan

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5
48-200 Prudnik
POLSKA

 

kontakt:

tel. 77 406 7250
prudnik@franciszkanie.com
Konto Bankowe: 97 8905 0000 2000 0000 2189 0001