Modlitwa o beatyfikację Kard. Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.
Amen.

Prudnik – Trzecie miejsce uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Niedziela Prymasowska – kazanie z dnia 20.09.2015 – Ks. Andrzej Gałka

Zakończenie Prudnickiego Roku Prymasowskiego – kazanie z dnia 04.10.2015 – ordynariusz opolski Andrzej Czaja

Warto przeczytać…

Świadectwo Ojca Ludwika Mycielskiego OSB, benedyktyna z Biskupowa
Msza dla Civitas Christiana 07.06.15 – Rodzina w nauczaniu Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego – bp. Rudolf Pierskała

 

Radio Maryja i TV Trwam – 01.06.2015

prymas
1 czerwca 2015 to ważny dzień dla Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku, które swą opieką otaczają Bracia z Prowincji Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Mieliśmy zaszczyt gościć Pielgrzymów, którzy przybyli na uroczystości związanie z Rokiem Prymasowskim przypadającym w 60 rocznicę uwięzienia w naszym klasztorze Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pielgrzymi Rodziny Radia Maryja przybyli do „katedry zbudowanej przez naturę” przy Grocie Lourdzkiej z wielu miejscowości. Gościliśmy przyjaciół między innymi z: Pszowa, Kędzierzyna-Koźla z parafii Świętego Zygmunta, Radoszowy, Głubczyc, Brzegu, Głogówka, Głuchołaz, Jasienicy Dolnej, Nysy z parafii Świętej Elżbiety i parafii Matki Bożej Bolesnej, Bodzanowa, Prężynki, Prężyny, Czyżowic oraz z Prudnika z parafii Świętego Michała Archanioła i parafii Miłosierdzia Bożego. Jednak najwięcej radości dało nam goszczenie w domach przyjaciół, którzy łączyli się z nami poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 kiedy to ojciec Benedykt Cisoń CSsR spotkał się Sali pamięci z przedstawicielami Biur i Kół Rodziny Radia Maryja.
Natomiast o godzinie 17.30 już z radiosłuchaczmi Radia Maryja i widzami TV Trwam w Grocie Lourdzikej rozpoczęła się transmisja. Ojciec Faustyn w imieniu franciszkanów powitał wszystkich zebranych oraz łączących się z wiernymi przez media katolickie.
Po powitaniu młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod opieką pani mgr Ireny Luty-Sieśla i pani mgr Alicji Główki przedstawiła piękny montaż słowno-muzyczny o Prymasie Tysiąclecia pt.: „Zasłuchany w ciszę”, za który otrzymała wielkie brawa.
Przed godziną 18.00 miało miejsce przedstawienie rysu historycznego Sanktuarium Świętego Józefa, więzienia Prymasa Tysiąclecia od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku, roli franciszkanów oraz przebiegu Roku Prymasowskiego, którego dokonał Gwardian ojciec Wit Bołd, który jest zarazem Kustoszem Sanktuarium.
Po modlitwie Anioł Pański miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Radia Maryja ojcem Tadeuszem Rydzykiem, którego moderatorem był ojciec Benedykt.
Najważniejszym momentem całego spotkania była uroczysta Msza święta sprawowana przez JE Ks Bpa pomocniczego Diecezji Opolskiej, Rudolfa Pierskałę, który także wygłosił Słowo Boże. Posługa księdza Biskupa pełnego radości, sprawiła, że byliśmy sobie bliźsi i bardziej otwarci na dziedzictwo zostawione nam przez Więźnia prudnickiego klasztoru. Wraz z księdzem biskupem Rudolfem, najświętszą Ofiarę sprawowali min. Ojciec Dominik Banaś, Sekretarz Prowincji świętej Jadwigi, ojciec Jozue Szymański definitor, ojciec Wit gwardian klasztoru prudnickiego, ojciec Waldemar oraz liczni kapłani przybyli na tę uroczystość.
Piękna liturgia ubogacona była przez śpiew pani organistki Alicji Główki, Młodzieżowy Zespół Dysonans z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku oraz przez wiernych, którzy brali czynny udział przez czytanie Słowa Bożego, modlitwę wiernych czy składanie darów ofiarnych.
Pod koniec Mszy świętej ojciec Benedykt zawierzył wszystkich biorących udział w liturgii oraz Ojczyznę Matce Bożej.
Słowa podziękowania skierował ojciec Wit. Wymienił i podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości, dobrodziejom, kapłanom, młodzieży, pocztom sztandarowym, Bractwu Świętego Józefa, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich oraz władzom samorządowym za stałą życzliwość.
Po błogosławieństwie ksiądz biskup Rudolf zaprosił do siebie wszystkie dzieci, którym udzielił specjalnego błogosławieństwa.
Po uroczystościach Rodzina Radia Maryja z Prudnika zaprosiła wszystkich na poczęstunek i spotkanie przy herbacie, natomiast duchowieństwo i goście zaproszeni byli do klasztornego refektarza.
Uwieńczeniem uroczystości były „Rozmowy niedokończone”, które prowadził ojciec Benedykt przy udziale pani Iwony Czarcińskiej z Instytutu Prymasowskiego, która osobiście znała Kardynała Wyszyńskiego oraz ojców Wita i Faustyna. Tematem rozmów rzeczywiście niedokończonych był : „Kardynał Wyszyński, czy tylko historia?”
Jesteśmy wdzięczni całej ekipie Radia Maryja i Telewizji Trwam za wzorowe przygotowanie transmisji, świadectwo życia oraz ogromną pracę.
Wierzymy, że Rok Prymasowski pozwoli nam na nowo odkryć wielkie dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, odkryć i wcielić w życie to co niesie nadzieję dla Ojczyzny i Kościoła.

Ojciec Faustyn Zatoka ofm

Jest możliwość także posłuchania i oglądania nagrania z tego wydarzenia:
Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Prudniku – TV Trwam
Prymas Wyszyński – czy tylko historia – Radio Maryja

Pamiątkowe zdjęcie

prymas
Zdjęcie przedstawia powitanie przez mieszkańców na rynku w Otmuchowie Jego Eminencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie trwania dziękczynnej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej, po uwolnieniu w 1956 r. z internowania, oraz udzielenie błogosławieństwa przez Ks. Kardynała dla zgromadzonych wiernych w tych trudnych czasach prześladowań. Zdjęcie wykonane przez prywatny zakład fotograficzny pani Stanisławskiej przy budynku apteki państwa Koziorów. Widoczne jest odbicie napisu na samochodzie Ks. Kardynała. Napis: Apteka, niezmieniony istnieje po dzień dzisiejszy. Mimo usilnych starań właściciela zdjęcia (był obecny na powitaniu) nie udało się ustalić dokładnej daty oraz z jakiego miasta lub kościoła rozpoczęła się pielgrzymka Ks. kardynała (rok 1956): czy Częstochowa, Opole lub Prudnik.
Właściciel zdjęcia: Trzaska Stanisław (lat 73).
Otmuchów, 1 marca 2010r.

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5
48-200 Prudnik
POLSKA

 

kontakt:

tel. 77 406 7250
prudnik@franciszkanie.com
Konto Bankowe: 97 8905 0000 2000 0000 2189 0001