SAKRALNE DZIEDZICTWO POGRANICZA

dodano: 2019-07-30

Dobiega końca realizacja projektu „Sakralne dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad. W ramach projektu przeprowadzono prace związane z odtworzeniem istniejącej niegdyś Drogi Krzyżowej przy Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Stacje drogi krzyżowej zostały po wojnie doszczętnie zniszczone. Prawdopodobnie zostały wysadzone przez władze komunistyczne, które w ramach walki z Kościołem Katolickim podejmowały próby likwidacji tego wyjątkowego dla Ziemi Prudnickiej miejsca kultu religijnego i przerobienia klasztoru na prewentorium.

Celem projektu było lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obiektów sakralnych i ich potencjału. Odtworzenie drogi krzyżowej, w dłuższej perspektywie ma wpłynąć na pobudzenie ruchu turystycznego na pograniczu i przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających region pogranicza polsko-czeskiego. W ramach projektowych prac wybudowano dwanaście kaplic wolnostojących oraz trzy krzyże. Postawienie nowych stacji wiązało się z wykonaniem fundamentów oraz montażem prefabrykowanych elementów kamiennych poszczególnych kaplic, podstaw pod krzyże i kamiennych krzyży z figurami sakralnymi. Nie było konieczności budowy od nowa XIV stacji, ponieważ ta stacja jako jedyna nie została zniszczona w okresie PRL.

Nowa droga krzyżowa zostanie oficjalnie zainaugurowana w najbliższą niedzielę – 4 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 od Mszy św. pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego – Generała Zakonu Paulinów z Jasnej Góry. Następnie o godzinie 13.40  nastąpi erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej przez o. Alana Brzyskiego – Prowincjała Franciszkanów z Wrocławia. Na godzinę 14.00 zaplanowano pierwsze Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy odtworzonych w ramach projektu stacjach.

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5
48-200 Prudnik
POLSKA

 

kontakt:

tel. 77 406 7250
prudnik@franciszkanie.com
Konto Bankowe: 97 8905 0000 2000 0000 2189 0001